Regulamin sklepu internetowego

WASI

https://alejadiet.pl


Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu alejadiet.pl, zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.


Sklep internetowy alejadiet.pl prowadzony przez firmę wpisaną w Centralnym Rejestrze i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą:

WASI Waldemar Siatecki
ul. Leśna 22
Nochowo 63-100 Śrem,

pod numerami:

NIP 641-187-89-60,

REGON: 300214559


Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep(at)alejadiet.pl; telefonicznie: 503 46 00 88; pisemnie na adres: ul. Leśna 22 Nochowo 63-100 Śrem

SŁOWNIK


Sklep alejadiet.pl / Sklep - prowadzony przez firmę WASI działający pod adresem: alejadiet.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line - w tym wypadku płatności są obsługiwane przez  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer NIP: 526-021-50-88;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1. Sklep alejadiet.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach zamieszczone są na podstronie sklepu: alejadiet.pl

1.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową: alejadiet.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS, Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB pamięci RAM, Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca, Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, Sterowanie: klawiatura, mysz. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: ściąganie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s, Przeglądarka internetowa z obsługą : JS np: IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

1.3. Do dokonywania zakupów w Sklepie alejadiet.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: https://alejadiet.pl/logowanie i wypełnić formularz: podać adres email, określić hasło do konta oraz zaakceptować regulamin sklepu i politykę prywatności. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści nieprawdziwych oraz takich o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

1.4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

1.5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

1.5.1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

1.5.2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy):

1.5.3. wyboru formy płatności spośród dostępnych w Sklepie.

1.6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar standardowo dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.

1.6.1. Należy pamiętać, iż z uwagi na przepisy prawa polskiego w przypadku zakupów realizowanych na rzecz Firm, podanie numeru NIP jest konieczne już na etapie składania zamówienia. Nie podanie numeru NIP na paragonie uniemożliwia wystawienie w późniejszym czasie faktury z numerem NIP.

1.7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

1.7.1. w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

1.7.2. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

1.7.3. anulowanie całości zamówienia;

1.8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą.

1.9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

1.10. W sklepie alejadiet.pl w sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

2.1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu, wiadomości e-mail lub telefonicznie.

2.2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta lub wysłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji.

3. CENY TOWARÓW

3.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

3.1.1. podawane są w złotych polskich,

3.1.2. zawierają podatek VAT,

3.1.3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. CZAS I REALIZACJA DOSTAW

4.1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

4.2. W sklepie alejadiet.pl Klient ma do wyboru następujące formy i opcje dostarczenia towaru:

4.2.1. Odbiór osobisty. Wymaga wcześniejszego kontaktu celem ustalenia dogodnego terminu odbioru towaru.

4.2.2. Transport własny sklepu w obrębie miasta Śrem i okolic w promieniu 10km. Wymaga wcześniejszego ustawienia dogodnego terminu dostawy.

4.2.3. Dostawa kurierem DHL lub Poczta Polska. Realizowane przez firmy kurierskie.

5. KOSZTY WYSYŁKI NA TERENIE RP

5.1. Koszt odbioru osobistego oraz dostawy realizowanej przez sklep wynosi 0 zł chyba, że w konkretnym wypadku zostanie to z klientem ustalone inaczej.

5.2. Koszt dostawy kurierskiej jest stały i wynosi 20zł brutto bez względu na rodzaj i rozmiar przesyłki. Jeśli forma zapłaty zostanie ustalona na "za pobraniem" do kosztu przesyłki zostanie doliczona kwota 6zł.

Uwaga:

W przypadku zamówienia pojedynczego, lekkiego produktu, który zmieści się do koperty, przesyłka może zostać nadana jako list polecony - koszt przesyłki: 8zł. Prosimy o wiadomość e-mail: sklep@alejadiet.pl

UWAGA!
Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji. Zalecane jest wykonanie zdjęcia opakowania lub/i towaru, na którym będą widoczne uszkodzenia.

6. DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY

6.1. Okazjonalnie sklep organizuje promocyjną darmową wysyłkę dla wszystkich zamówień:

a. przedpłaconych przekraczających 50zł

b. pobraniowych przekraczających 100zł

6.2. Forma wysyłki oraz jej operator są dobierane przez Sklep do każdego zamówienia indywidualnie.

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1. W sklepie alejadiet.pl płatności za zamówione produkty są realizowane z użyciem następujących form płatności:

7.1.1 Odbiór osobisty i płatność przy odbiorze

Za zakupiony towar Klient może zapłacić przy odbiorze przesyłki gdy ją dowieziemy sami lub gdy Klient stawi się po jej odbiór w siedzibie naszego sklepu. Nie pobieramy opłaty za realizację zapłaty w tej formie płatności. Ta forma płatności pozwala nam też szybko zrealizować zamówienie bez oczekiwania na przekazanie środków.

7.1.2. Pobranie u kuriera

W przypadku dostawy kurierskiej możliwe jest opłacenie przesyłki bezpośrednio u kuriera. Za tą formę płatności pobierana jest dodatkowa, stała opłata w wysokości 6zł doliczana do kwoty przesyłki bez względu na wartość zamówienia. Ta forma płatności pozwala nam też szybko zrealizować zamówienie bez oczekiwania na przekazanie środków.

7.1.3. Przelew

Płatności za zamówienie można dokonać za pomocą zwykłego przelewu bankowego na konto. Ta forma zapłaty umożliwia zapłatę za zamówienie w formie przedpłaty, bezpośrednio na konto bankowe Sklepu. W takim wypadku przy składaniu zamówienia Klient w potwierdzeniu zamówienia otrzymuje jego numer, kwotę do zapłaty oraz dane Sklepu do wykonania przelewu:
BRE BANK SA 74 1140 2004 0000 3202 5121 7390

Nie pobieramy opłaty za realizację zapłaty w tej formie płatności.

7.1.4. Płatność internetowa/online

Płatności za zamówienie można dokonać bezpośrednio po dokonaniu zamówienia na naszej stronie w specjalnym formularzu płatności. Płatności internetowe są obsługiwane przez spółkę  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer NIP: 526-021-50-88.

Nie pobieramy opłaty za realizację zapłaty w tej formie płatności.

7.2. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

7.2.1.  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer NIP: 526-021-50-88, która realizuje obsługę płatności gwarantuje bezpieczeństwo transakcji w przypadku płatności elektronicznej czy tez płatności kartą kredytową. Sklep nie uczestniczy w procesie weryfikacji transakcji i nie ma dostępu do informacji poufnych takich jak: numer konta klienta, log in, hasło, nr karty kredytowej.

7.2.2. Płatność przelewem to forma płatności za której bezpieczeństwo odpowiada bank Klienta. Sklep udostępnia jedynie swój numer konta, na które należy dokonać płatności za złożone zamówienie.

7.2.3. Płatność przy odbiorze to forma płatności, polegająca na przekazaniu kurierowi/listonoszowi kwoty za zamówienie w momencie jego otrzymania. Sklep nie uczestniczy w żaden sposób nie uczestniczy w tej formie płatności jest jedynie końcowym odbiorcą należności za zamówienie.

7.3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z naszą Polityką Prywatności, pobieramy tylko dane niezbędne do sprawnej realizacji zamówień. Dane Klienta nie są przekazywane stronom trzecim. Klient, jako zarejestrowany użytkownik, ma prawo: do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

więcej o POLITYCE PRYWATNOŚCI SKLEPU

8. REKLAMACJE

8.1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć zakupiony towar w stanie wolnym od wad.

8.2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej przez Sklep, ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

8.3. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Sklepu.

8.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu. Dołączenie zdjęcia (jeśli ma to sens) pozwala pracownikom sklepu na szybszą weryfikację wady i przyspieszenie procesu reklamacji.

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. Sklep rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.

8.7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie zapisany na jego Koncie.

8.8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

8.9. Klient może także złożyć reklamację odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stosując odpowiednio powyższe postanowienia.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

9.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres sklep(at)alejadiet.pl
b. w formie pisemnej, na adres ul. Leśna 22 Nochowo 63-100 Śrem

9.3. Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

9.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

9.5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sklepu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.

9.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

9.10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY


…………………………
(imię i nazwisko)

SKLEP INTERNETOWY alejadiet.pl

WASI

ul. Leśna 22 Nochowo 63-100 Śrem


OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy nr (numer zamówienia) ……………………….. z dnia ............................., zawartej z usługodawcą.

Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 10 w/wym. Ustawy.
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie(*) kosztami dostawy towaru do konsumenta na niniejszy numer rachunku bankowego...............................................................................................................
/ w następujący sposób (*):...................................................................................................................
Nazwa towaru (proszę wypełnić jedynie z sytuacji gdy odstąpienie dotyczy części zamówienia a nie jego całości)....…………………………………………………………………………………………………………

........................................
/podpis/

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Rozstrzyganie sporów:

10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.

10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2020r.